Despre Noi

Cine suntem?

    Societatea locală Urban SA a trecut printr-o transformare radicală, fiindu-i schimbate atât denumirea, în Compania Municipală de Investiţii Urban SA, cât şi domeniul de activitate.

     Autorităţile locale au pus pe seama unei reorganizări şi o completare a obiectului de activitate, urmărindu-se prin acestea constituirea unei companii puternice, care să deruleze investiţiile de interes public local, la nivelul municipiului, precum şi activitatea de dezvoltare imobiliară.

     Obiectul contractului constă în derularea şi realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, la nivelul municipiului Piatra-Neamţ, conform activităţilor din codul CAEN, cuprinse în obiectul de activitate al Companiei Municipale de Investiţii.

Urban este o societate a Consiliului Local Piatra-Neamţ, ce dispunea, până la modificările efectuate în luna martie, de o arie de activitate ce se rezuma la pieţe, bazar, spaţii verzi. Începând cu 18 martie, odată cu ieşirea deciziei de la Registrul Comerţului, noua societate şi-a completat activitatea cu o divizie de investiţii, devenind serviciul de investiţii al Consiliului Local.

      Activităţile din codul CAEN cu care a fost înzestrată firma Urban 

  • Domeniul Construcţii integral grupa 412 – „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”,
  •  421 – „Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate”,
  •  422 – „Lucrări de construcţii a proiectelor edilitare”, –
  •  429 – „Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti”,
  •  431 – Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului”,
  •  432 – Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii”,
  •  433 – „Lucrări de finisare”,
  •  439 – Alte lucrări speciale de construcţii”; –
  •  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. cod 8299, –
  •  Alte activităţi profesionale, ştiintifice şi tehnice n.c.a. cod 7490; – Dezvoltare imobiliară.

      Societatea Urban a devenit cunoscută de-a lungul existenţei sale şi prin activitatea de întreţinere şi amenajare spaţii verzi. Lucruri impresionante au ieşit din mâinile şi imaginaţia inginerilor de la Urban.

Şi cum politica personală a conducerii Urban este bazată pe competenţa profesională, personal tânăr cu capacitate de muncă şi cu o înaltă calificare, activitatea de spaţii verzi s-a înscris deja pe o pantă ascendentă.